Resultat av kirkevalget 2023


Her er resultatene av kirkevalget 2023:

Brattvær menighetsråd:

 

Merete Lovise Holm

Asgeir Tronstad Gjøstøl

Trine Bjørnsdatter Moltu

Anne Kathrine Wang

Bjørn Ivar Hannasvik

Merete Stensø

 

Vara:

Annie Merete Laugh Barø

Torill Stensønes

Ellen Johanne Langedal Frantsvåg

 

Valgdeltakelsen var 17% av 323 stemmeberettigede i soknet. 6% av disse var digitale forhåndsstemmer.

 

 

Edøy menighetsråd:

 

Bente Irene Bjørneraas

Øystein Ingolf Johannessen

Kirsten Irene Skaret

Nils Sigurd Gjøstøl

Judy Lorraine Brow Rangnes

Roy Hopmark

 

Vara:

Eva Reidun Moe

John Rune Grønvik

Victoria Moe-Sørstrand

 

Valgdeltakelsen var 14% av 495 stemmeberettigede i soknet. 5% av disse var digitale forhåndsstemmer.

 

 

Hopen menighetsråd:

 

Kjell Arve Hagen

Yvonne Edvardsen Røstad

Oddrun Johanne Lind Johnsen

Tove Kristin Holmen

Kirsten Stensø Skaget

Synnøve Restad Skomsøy

 

Vara:

Marit Neerland

Nina Marie Holberg Rosvoll

Tone Sundet

 

Valgdeltakelsen var 12% av 618 stemmeberettigede i soknet. 4% av disse var digitale forhåndsstemmer.

 

 

 

Resultat fra bispedømmerådsvalget i Møre bispedømme:

 

Therese Kristin Utgård Aas (Åpen folkekirke)

Amalie Valde Berge (Nominasjonskomiteens liste)

Arnt Ove Tenfjord (Frimodig kyrkje)

Olav Myklebust (Åpen folkekirke)

Knut Støbakk (Nominasjonskomiteens liste)

Laila Terese Alendal (Bønnelista)

Ole Kristian Gundersen (Åpen folkekirke)

Tilbake