Smittevern restriksjoner


Oppdatert informasjon om smittevern restriksjoner i kirkene på Smøla

 

* Maks deltakere i kirkelige hendelser har økt til 200 gitt 1-2 meters avstand i mellom cohort grupper. Dette gir ulike tall for de ulike kirker og er avhengig av størrelse på cohort gruppene. Dette er betingetd faste tilviste plasser. 
* Hold deg hjemme hvis du er syk, føler deg uvel eller har symptomer.
* Det er anbefalt å alltid bruke munnbind. Det er påbudt å bruke munnbind der du ikke kan overhold 1-2 meter i mellom cohort grupper.
* Vask/sprit hender.
* Beveg deg minst mulig i kirkerommet.
* Følg alle innstruk fra smittevernsansvarlig. Dette er som regel presten men kan også være arrangør av et arrangement, for eksempel ved konserter.

 

Kirken på Smøla følger situasjonen med coronavirus nøye. Alle kirkelige handlinger gjennomføres i tråd med det som bestemmes av kirken sentralt. Vi forholder oss til smittevernregler som til enhver tid er tilgjengelig på www.kirken.no/korona og råd fra kommunelegen. Se www.kirken.no/korona

Har du spørmsål, ring kirkevergen på 90672144 (på mandager eller onsdager) eller send en epost til kirkevergen@smola.kommune.no

 

 

Tilbake