Godbiter fra Smøla kirkeblad

Godbiter fra Smøla kirkeblad

Godbiter fra Smøla kirkeblad

I denne spalte legger vi ut artikler fra Smøla kirkeblad.

Smøla kirkeblad nr 1 - 2020 har gått i trykk.

Les her om  den nye prosten i Ytre Nordmøre Prosti, Sindre Stabell Kuløy:

Fortell litt om deg selv.

Jeg heter Sindre Stabell Kulø, er 40 år,

gift, to barn, og bor i Kristiansund. Jeg

er Cand.theol. fra Universitetet i Oslo

(ferdig 2006). Etter studiet var jeg to år

studentprest i Oslo før jeg ble sokneprest

i Bud og Hustad på Romsdalskysten i

2008. Senere var jeg også sokneprest i

Sandøy sokn i noen år. I 2015 flyttet vi

hjem til Kristiansund, og har inntil nå

vært sokneprest på Frei. Fra 1.1.2020 er jeg

prost i Ytre Nordmøre prosti som omfatter

kommunene Averøy, Kristiansund, Aure og

Smøla. Fritidsinteressene mine er først og

fremst båtlivet; jeg elsker å være på sjøen! Og

særlig Smøla-skjærgården tiltaler meg veldig!

Hva inspirerte deg til å bli prest,

og nå prost?

For meg ble et år som sivilarbeider i Kristiansund

menighet i 1999-2000 veldig avgjørende.

Her fikk jeg se innsiden av hvordan

en menighet i folkekirken fungerer, og det

inspirerte meg. Prestene og prosten gav meg

mye ansvar og jeg fikk tidlig mange arbeidsoppgaver

som inspirerte meg veldig. Jeg har

aldri angret på valget om å studere teologi

etter dette. Som prost er det mitt ansvar å

sørge for at befolkningen i Ytre Nordmøre får

møte våre gode prester i prostiet. Jeg sørger

for at det er bemanning på plass, og leder

prestetjenesten i prostiet etter mandat fra

biskopen vår. Det viktigste jeg gjør er å legge

til rette slik at prestene kan utføre sin tjeneste.

Det er veldig inspirerende å møte både de

valgte medlemmene i menighetsråd/fellesråd,

ansatte og frivillige i hele området. Kirka har

en veldig bred kontaktflate, dette må vi ta

vare på for fremtiden!

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

Min arbeidsdag er veldig variert. Jeg gjør

mange «vanlige» presteoppgaver, dvs. gudstjenester,

gravferder osv. i området. Så går det

en del tid med til reising, både i prostiet

og til

møter f.eks. på bispekontoret

og andre steder.

Jeg har en stor frihet i tjenesten

til å bruke

arbeidstiden slik jeg selv finner det nyttig,

og ingen dager er like. Av og til har jeg rene

kontordager, men de fleste dager er jeg «på

farten».

Er det mye reising i jobbsammenheng?

Er du ofte på Smøla?

Ja, heldigvis! Det er det kjekkeste med hele

prosteoppgaven; å reise rundt i prostiet og

møte folk. Jeg prøver å reise så mye jeg kan

rundt i prostiet, og har vært flere ganger på

Smøla. Målet mitt er å være ofte tilstede både

på kirkekontoret og i menighetene på Smøla,

og at jeg er synlig og tilgjengelig. Jeg gleder

meg hver gang jeg får reise til Smøla, og forhåpentligvis

kommer jeg med egen båt noen

ganger også.

Kommer navnet ditt fra Smøla?

Det gjør det! Men jeg har ikke noe slekt der.

Min oldemor giftet seg med Ludvig Kulø

fra Kuløya, og slik kom navnet vårt inn i

familien.

Men også Stabell-navnet har dype

røtter på Smøla; min tippoldefar Paul Ulrich

Stabell var sokneprest i Edøy på 1800-tallet

og er også gravlagt der ute. Han har muligens

bodd på den gamle prestegarden på Rosvoll.

Du har også vært prest på Smøla?

Jeg har mange ganger vært vikar på Smøla,

særlig om somrene da jeg var student. Jeg

har mange gode minner herfra. Særlig husker

jeg gudstjenestene på selve Brattværet

om somrene, og de store markeringene av

Redningsselskapets stiftelse i Hopen kirke.

Smølværingene

er et åpent og gjestfritt folk,

og jeg har alltid følt meg veldig velkommen

på Smøla!

Har du noen visjoner for Den norske

kirke og/eller din gjerning som prost?

Den norske kirkes egen visjon er «Mer himmel

på jord». Jeg synes det er en god visjon.

Det viktigste for meg er ei åpen og bred

folkekirke som samtidig er tydelig og stolt av

sin egen tradisjon. Prosterollen skal trygge

folk på at de hører hjemme i kirka si. Det er

det viktigste for meg.


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort