Smøla kirkelige fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Godbiter fra Smøla kirkeblad

Godbiter fra Smøla kirkeblad

I denne spalte legger vi ut artikler fra Smøla kirkeblad.

Artikler du kan glede deg til:

* Samtale med den nye prosten i Ytre Nordmøre Prosti, Sindre Stabell Kuløy

* Ord fra Gunn Fagerlie Johannessen.

* Andakt ved prestevikar Leif Ole Torske Husfest

* Min salme

og mange flere. Artiklene kan ventes om kort tid.


Del denne artikkel på e-post