Smøla kirkelige fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Om vårens konfirmasjonsgudstjenester

Om vårens konfirmasjonsgudstjenester

Lurer du på hva skjer med vårens konfirmasjonsgudstjenester?

I solidaritet med samfunnsdugnaden mot spredning av COVID-19 viruset følger kirke nasjonale retningslinjer, både fra kirken og helsemyndigheter. Vi avlyser derfor Konfirmantsamlingen 21. mars og Samtalegudstjenesten med etterfest 29. mars.

Den norske kirke har vedtatt at konfirmasjoner våren 2020 utsettes i ubestemt tid. Hvis situasjonen tillater det seg håper vi på å gjennomføre konfirmasjonsgudstjenester til høsten.

Kirken på Smøla kommer til å gå i dialog med foreldre i forhold til å finne datoer som passer best.


Del denne artikkel på e-post