Smøla kirkelige fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Rådsmedlemmer etter kirkevalg 2019

Rådsmedlemmer etter kirkevalg 2019

Resultater fra kirkevalg 2019

Her finner du de nye rådsmedlemmene etter kirkevalg 2019.

BRATTVÆR menighetsråd 2019-2023

1. Grete Torill Dønheim, leder
2. Bjørn Ivar Hannasvik
3. Anna Grete Holm, sekretær
4. Kirsten Karin Nuncic
5. Merete Lovise Holm, nestleder
6. Inga Lillian Reitan
7. Lene Skaret Gulla
8. Jostein Gundersen
9. Merete Stensø
10. Annie Merete Laugh Barø

EDØY menighetsråd 2019-2023
1. Borgny Åstasund Iversen, leder
2. Gunnhild Fagerlie Johannessen
3. Thomas Kjønhaug
4. Ole Sigbjørn Iversen, nestleder
5. Anna Skaret
6. Aslaug Karoline Gulla-Bratset
7. Eva Olette Lervik
8. Jane Marie Baadnes Lie, sekretær
9. Olaug Merete Tysnes
10. Hanne Elisabeth Roksvåg
11. Eva Reidun Moe

HOPEN menighetsråd 2019-2023
1. Kristine Hermstad, nestleder
2. Aslaug Beatrice Rødahl
3. Jorna Vatten Solheim
4. Oddrun Anne Lind Johnsen, sekretær
5. Peder Johan Edvardsen
6. Magne Bastian Lervik, leder
7. Edvard Ansgar Myrvoll
8. Anne Karin Wean Jota
9. Nina Marie Holberg Rosvoll
10. Sølvi Janne Moe Pettersen

 


Del denne artikkel på e-post