Åpningstider og nye telefonnr.

Åpningstider og nye telefonnr.

Kirken har fått nye telefonnummer:
Prest: 996 98 236
Kontoret: 905 69 247
Kirkegårdsarbeider: 905 70 521

Åpnsingtider:
Nye kontortid fra 2019:
mandag og torsdag: 13.00-15.00
tirsdag: 9-15.00
 

 

 

 


Del denne artikkel på e-post