Smøla kirkelige fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

50-årskonfirmant fest 2020 utsettes

50-årskonfirmant fest 2020 utsettes

Ble du konfirmert på Smøla i 1970?

Jubileumsgudstjeneste som skulle skje 16.08.2020 utsettes.

Mer informasjon siden.


Del denne artikkel på e-post