Smøla kirkelige fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Kirkens Nødhjelp - fasteaksjon 2019

Kirkens Nødhjelp - fasteaksjon 2019

Kr 15 822 ble samlet under Fasteaksjonen på Smøla
Mandag 08.04.19 - Takk til alle som deltok!
Konfirmantene gikk med bøsser.
Menighetsråds medlemmer var med på opptelling og matlaging.
Og takk til alle som gav penger!

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har blitt arrangert siden 1967 og har som mål å samle inn penger til dem som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning.
Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Gjennom menighetene i Norge og partnere i sør jobber vi sammen for å bekjempe fattigdom og urettferdighet.

Fasteaksjonen er Norges nest største dør-til-dør-aksjon, og hvert år går rundt 40 000 bøssebærere med bøsse til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid.
Den arrangeres lokalt i norske menigheter, hovedsaklig tirsdag før palmesøndag.


Fasteaksjonen 2019

Pengene fra fasteaksjonen går til ulike deler av Kirkens Nødhjelp sitt arbeid.  Akkurat nå er det flere katastrofer i verden enn noen gang.
Kirkens Nødhjelp er på plass i Syria, Serbia, Nord-Irak, Sør-Sudan og mange andre land. Klimaendringene fører til større og verre katastrofer, og det er de fattigste som rammes hardest.
Det så vi da tyfonen traff på Filippinene, da flommen herjet i Pakistan og tørken rammet Guatemala.
Noen katastrofer er klimaskapt og noen kommer som et resultat av krig og konflikt. Kirkens Nødhjelp er der uansett. Kirkens Nødhjelp trenger deres hjelp for å hjelpe.

Eksempler på hva din støtte er verdt:

  • 200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang til rent vann.
  • 400 kroner kan du gi 100 trær som plantes for å bedre vilkårene for et bærekraftig jordbruk.
  • 1000 kroner kan du gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt!

 


Del denne artikkel på e-post