Smøla kirkelige fellesråd > Artikler > Artikkeldetaljer

Smøla kirkeblad trenger din hjelp!

Smøla kirkeblad trenger din hjelp!

Sammen blir Smøla kirkebladet bedre.
Har du bilder eller artikler til Smøla kirkeblad?

Send dem til kirkekontoret. kirken@smola.kommune.no

Frist for stoff til neste nr. er 19. feb. 2019.

LES KIRKEBLADET HER.

Vil du støtte bladets drift? Sett inn penger på konto 3936.09.20694 og merk det med "gave".

Både stor og små beløp mottas med glede.

Takk!


Del denne artikkel på e-post